Pro investory

Přehled základních údajů

 • Typ fondu – právní forma
  Investiční fond s proměnným základním kapitálem
 • Investiční strategie
  Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice
 • Doba trvání podfondu
  Od 20.09.2017 na dobu neurčitou

 • Minimální investice do fondu
  125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 • Vstupní poplatek
  Max. 3% z hodnoty vydávaných investičních akcií

 • Výkonnostní poplatek
  30% z celkového ročního zhodnocení fondového kapitálu při zhodnocení převyšujícím 5% p.a.

 • Auditor
  BDO Audit s.r.o.

 • Obhospodařovatel fondu
  AMISTA investiční společnost, a.s.

 • Oceňovaní aktiv
  Kreston A&CE Consulting, s.r.o

 • Název
  ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate
 • Druh cenného papíru
  Volně převoditelné zaknihované investiční akcie s právem zpětného odkupu
 • Měna fondu
  CZK
 • Cílený výnos
  Min. 5% ročně (po odečtení nákladů, daní a poplatků)

 • Poplatek za správu
  1% ročně

 • Orgán dohledu
  Česká národní banka

 • Depozitář
  Česká spořitelna, a.s.

 • Administrátor fondu
  AMISTA investiční společnost, a.s.

Výnosnost Fondů

Donec sollicitudin molestie malesuada. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

2,2 mld. Kč

aktuální hodnota

59 300 m²

pronajímatelné plochy

52 mld. Kč

aktuální hodnota

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s. v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Soubory ke stažení

Stanovy ZDR Investments SICAV a.s.

Statut investičního fondu ZDR Investments
SICAV a.s.

Statut investičního podfondu ZDR Real
Estate podfond

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na info@zdrinvesments.cz

Naše nemovitosti

Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu