O fondu

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

37

POČET NEMOVITOSTÍ

6,6 let

WAULT


184 239 m²

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

7,1 mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

Přehled základních údajů


Název

ZDR Investments SICAV, a.s.; podfond: ZDR, podfond Real Estate

Investiční strategie

Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku

Doba trvání podfondu

Od 09. 10. 2017 na dobu neurčitou

Minimální investice do fondu

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Vstupní poplatek

Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výkonnostní poplatek

30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části  zhodnocení převyšující 5 % p.a.

Obhospodařovatel fondu

CODYA investiční společnost, a.s.

Měna fondu

CZK / EUR

Typ fondu – právní forma

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem

Druh cenného papíru

Zaknihované investiční akcie, třída růstová a třída dividendová

Cílený výnos

7-9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)

Poplatek za správu

1,5 % ročně 

Orgán dohledu

Česká národní banka

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Administrátor fondu

CODYA investiční společnost, a.s.

Oceňovaní aktiv

Grant Thornton Appraisal services a.s.

Auditor

TPA Audit s.r.o.

Nemovitosti v portfoliu

Retail Park Bohumín

Retail Park Bohumín

Retail park Hluboká

Retail park Hluboká

BILLA Velká Dobrá

BILLA Velká Dobrá

Retail park Kuřim

Retail park Kuřim

Retail park Tanvald

Retail park Tanvald

Retail park Šamorín

Retail park Šamorín

Retail park Púchov

Retail park Púchov

TESCO Banská Štiavnica

TESCO Banská Štiavnica

Retail park Světlá nad Sázavou

Retail park Světlá nad Sázavou

Retail park Klatovy

Retail park Klatovy

Retail park Česká Lípa

Retail park Česká Lípa

Tesco Senec

Tesco Senec

Retail Arena Chodov

Retail Arena Chodov

PENNY Netolice

PENNY Netolice

JYSK Mariánské Lázně

JYSK Mariánské Lázně

 JYSK Poděbrady

JYSK Poděbrady

TEDi Staré Město

TEDi Staré Město

 PLANEO elektro Mariánské Lázně

PLANEO elektro Mariánské Lázně

 KiK Třemošná

KiK Třemošná

Logistic park Plzeň

Logistic park Plzeň

ABSOLUTIO OFFICE Piešťany

ABSOLUTIO OFFICE Piešťany

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Dokumenty ke stažení

Informační materiály


Vyrozumění ČNB o zápisu investičního fondu ZDR Investments SICAV a.s. do seznamu investičních fondů


Stanovy ZDR Investments SICAV a.s.


Výpis z obchodního rejstříku ZDR Investments SICAV a.s.


Statut fondu ZDR Investments SICAV a.s.


Statut podfondu ZDR Real Estate


Korporátní dokumenty


Výroční zpráva fondu za rok 2019


Výroční zpráva fondu za rok 2020


Výroční zpráva podfondu za rok 2019


Výroční zpráva podfondu za rok 2020


Výsledky


Prohlášení emitenta dluhopisů k 30.09.2020


Prohlášení emitenta dluhopisů k 31.12.2020


Ostatní


Investiční teaser ZDR Investments / prosinec 2021